Slide background   Tarımsal Üretim Danışmanlığı   Detaylı Bilgi >> 
Slide background   Sera ve İnşaat   Detaylı Bilgi >> 
Slide background   Proje ve Danışmanlık  Detaylı Bilgi >> 
Slide background   Pazarlama ve İhracaat   Detaylı Bilgi >> 
   FİZİBİLİTE VE ETÜD

Hizmetlerimiz > Fizibilite ve Etüd

Artcan Proje ve Danışmanlık Hizmetleri

FİZİBİLİTE VE ETÜD

Fizibilite etütlerinin hazırlanması, (işletmenin kar -zarar tablosu, geri dönüşüm yılı, nakit akış tablosu, yatırım harcaması, üretim planı, işletme giderleri, finansman planı vb. konuları içerir).

 Yatırım yapılacak yerin belirlenmesi, mevcut yerlerin ayrı ayrı değerlendirilip avantaj ve dezavantajlarının raporlanması, iklim ve meteorolojik verilerin analizi, bölgenin ekonomik ve demografik yapısının incelenmesi, pazar koşullarının araştırılması ve raporlanması konularında yatırımcının ihtiyaç duyacağı hizmetleri gerçekleştirir.

 Bölgeye uygun üretim desenini seçer, risk analizlerini yapar.

 Üreticiye marka oluşturmasında gerekli olan tüm teknik desteği sağlar.

 Yatırımcıya, yatırımla ilgili ön bilgiler ön fizibilitede yer verilir.Yatırımcı yatırıma olumlu karar verirse tam fizibilite hazırlanır.

    SON ÇALIŞMALARIMIZ